CHARAKTERISTIKA FIRMY

Zvar s.r.o.

Sme moderná spoločnosť, ktorá pôsobí na svetovom trhu viac ako 29 rokov, v strojárskej a priemyselnej oblasti, pričom by sme chceli rozšíriť naše primárne služby aj o ďalšie činnosti/druhy prác v závislosti od požiadaviek zákazníka/objednávateľa. Orientujeme sa namedzinárodný trh v štátoch EÚ aj mimo EÚ, pričom výsledkom sú rozsiahle referencie, ktoré získavala firma ZVAR, s.r.o. dlhoročným pôsobením v oblasti rozvoja, predovšetkým v rámci profesií ako mechanici, elektrikári, potrubári a zvárači

Realizujeme projekty krátkodobého aj dlhodobého charakteru podľa vzájomnej dohody oboch strán.

Vďaka flexibilite a profesionalite našich zamestnancov, dokážeme plniť požiadavky aj tých najnáročnejších klientov rýchlo a efektívne.

Dôraz kladieme na vysokú kvalitu služieb, ošetrenú legálnu prácu, precízne organizovanie a dôsledné dodržiavanie termínu vyhotovenia. Úspešne realizované, významné a náročné projekty dokazujú kompetentnosť, profesionalitu a schopnosť našej spoločnosti plniť rozmanité požiadavky svojich zákazníkov.

Počas dlhých rokov postupného rozvoja si firma budovala nielen meno, ale dôležitým aspektom, ktorý treba opomenúť je plnenie záväzkov voči svojim obchodným partnerom a spolupracovníkom. Spoločnosť nefiguruje v žiadnom zozname dlžníkov, keďže aj to je jedným z hlavných bodov pri budovaní zdravého jadra v každom dlhodobo prosperujúcom podniku.

Základné ošetrené metódy fungovania v zahraničí

Zvar, s.r.o. | Celosvetové priemyselné montáže a personálna agentúra

Na zmluvu o dielo

Pre nás najčastejšie využívaná forma fungovania, pričom záväzky plníme vždy v dohodnutom čase a za dohodnutú sumu, v prípade potreby obhliadka stavby pred samotnou realizáciou a s tým spojené osobné stretnutie s objednávateľom/zákazníkom.

Zvar, s.r.o. | Celosvetové priemyselné montáže a personálna agentúra

Personálna činnosť

V prípade spokojnosti s konkrétnym pracovným tímom a záujmom zákazníka o jednotlivcov príp. skupiny, možnosť dohody o predaji personálu za vopred dohodnutú odmenu, pričom obe strany dodržia konkrétne zmluvné podmienky.

Disponujeme medzinárodnými ISO certifikátmi a certifikátom spoľahlivo pôsobiacej firmy na Slovensku s viac ako 20 ročnou tradíciou v odvetví strojárskeho priemyslu.

 
 

Hlavné priority firmy 

Hlavné priority firmy - Zvar, s.r.o. | Celosvetové priemyselné montáže a personálna agentúra
Budovanie dobrého mena
Kvalita personálu
Zabezpečenie správneho a legálneho fungovania
Dlhodobé fungovanie so stabilnými partnermi
Rozvoj a rast úspešnej spoločnosti

Náš tím

Štefan Straka - Majiteľ firmy - Zvar, s.r.o. | Celosvetové priemyselné montáže a personálna agentúra
Štefan Straka
Majiteľ firmy
Mgr. Slavomír Straka - Konateľ firmy - Zvar, s.r.o. | Celosvetové priemyselné montáže a personálna agentúra
Mgr. Slavomír Straka
Konateľ firmy
Michal Goga - Projektový manažér firmy - Zvar, s.r.o. | Celosvetové priemyselné montáže a personálna agentúra
Michal Goga
Obchodný riaditeľ
Mgr. Dominika Kostelníková
Účtovné oddelenie
BSc. Petra Gállová
Asistentka konateľa firmy
Peter Verčimák
Personalista/organizačná zložka firmy
Bc. Martina Anderková
Administratívne oddelenie
Kristína Husivargová
Personalista/organizačná zložka firmy
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Zvar s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.