Celkový firemný úspech našej spoločnosti je závislý aj od kvality, schopností a skúseností našich pracovníkov ako aj od kvalitného plánovania, riadenia a kontroly zo strany vedúcich pracovníkov. Využite možnosť stať sa členmi našich pracovných tímov a tým získať jedinečné skúsenosti v profesionálnej oblasti stavebníctva ako aj nadštandardné platové ohodnotenie s množstvom ďalších pracovných benefitov!

Ak ste odborne zdatní, ovládate aspoň jeden cudzí jazyk, flexibilní, inovatívni, ochotní prijímať zmeny a neustále hľadať nové riešenia, ste tí, ktorých hľadáme. Očakávame odborné znalosti, prípadne skúsenosti, záujem o profesijný a osobnostný rozvoj, vysoké pracovné nasadenie, znalosť cudzieho jazyka a lojalitu.

Aktuálna možnosť spolupráce na pozíciách:

  • montér
  • zámočník
  • zvárač
  • elektrikár
  • prípadne iné

Máte záujem o prácu v spoločnosti Zvar? Vyplňte, prosím, nasledujúci formulár.

Meno
Priezvisko
Ulica
Ulica, číslo domu/bytu
PSČ / Mesto
Telefón
Váš e-mail
Dátum narodenia
Profesia
Vzdelanie
Jazykové znalosti
Preukazy, osvedčenia
Prax
Záujmy
Životopis
Vaša fotografia
Vaša poznámka

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v dotazníku, v profesijnom životopise, ako aj osobných údajov získaných pri osobnom pohovore určených pre potreby firmy Zvar s.r.o. so sídlom: Slovenská 354/29, 094 31 Hanušovce nad Topľou, a s ňou kooperujúcich spoločností, podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.